PÕHIMÄÄRUS - Ääsmäe lasteaia põhimäärus

 

MÄÄRUS -  Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

 

MÄÄRUS - Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

 

ARENGUKAVA

 

ÄÄSMÄE LASTEAIA ARENGUKAVA KINNITAMINE SAUE VV KORRALDUS 10.04.2019 NR 429

 

Aadress: Kasesalu 10A, Ääsmäe 76402, Saue vald, Harjumaa

Telefon: 6086 165

Üldmeiliaadress: aasmae.lasteaed@sauevald.ee

Lahtiolekuajad:

E-R 07.00-19.00

L-P suletud

Asukoht