MEIE LASTEAED

 AJALUGU

MISSIOON JA VISIOON

DOKUMENDID

 HOOLEKOGU

☀ ARENGUKAVA

 

 

Ääsmäe Lasteaia ajalugu:
1975 jaanuarikuust alates tegutseb Ääsmäel lasteaed, mis algselt oli 4–rühmaline, ehitamata jäi saal. Lasteaed tegutses ööpäevaringselt. 
 
1980 kaotati lasteaias ööpäevased rühmad. 
 
1989 valmis juurdeehitus, lisandusid suur saal ja ruumid kahele rühmale. 
 
2000 viidi eelkoolirühm üle Ääsmäe Põhikooli ruumidesse. Maja on kasutanud veel Ääsmäe Raamatukogu ja Ääsmäe Laste Varjupaik. 
 
2000 lõpetas Ääsmäe Lasteaed oma senise tegevuse. Eelkooliealistele lastele hakkas alusharidust andma Proferto OÜ. 
 
2003 aprillis, Pärast Proferto OÜ tegevuse lõpetamist sai lasteaiast taas munitsipaallasteaed– Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaal.
 
2005 sügisel avati sõimerühm ning sellest ajast alates töötas Ääsmäe Lasteaias kolm rühma.
 
2010 Sügisel muudeti sõimerühm aiarühmaks. 
 
2011 aprillist toodi Ääsmäe Põhikoolis asuv rühm lasteaeda ja hetkel on Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaal 4 rühmaline.
 
2013 sügisest on kõik rühmad lasteaias ja lasteaed on 6 rühmaline.
 
2016 jaanuarist on lasteaed uuesti iseseisev asutus Ääsmäe lasteaed.
 
2023 jaanuarist 7 rühmaline lasteaed. Üks rühm lisati moodulmajja.
 
Ääsmäe lasteaia juhid läbi aastate: Inge Räim, Maimu Sarapuu, Helje Roolaan, Christine Kõrge. Silva Kiilberg (2008-2015) filiaali õppealajuhatja, alates 2016 jaanuarist Ääsmäe lasteaia direktor.
 
Ääsmäe lasteaed on töötanud alates 1975.aastast. Majas töötab kuus aiarühma.
Lasteaed asub looduslikult kaunis väikeses koduses külakohas. Õueala on suur ja pakub lastele ja pedagoogidele erinevaid võimalusi mängudeks – tegevusteks ja õuesõppeks. 
Väärtustame individuaalsust, iseseisvust, uudishimulikkust, loovut, teistega arvestamist, viisakust ning koduküla kultuuri ja ajalugu ning teeme koostööd külakoguga. Lasteaiale annavad näo pikaajalised traditsioonid: laulu- ja tantsupidu, lasteaia sünnipäeva tähistamine 13. jaanuaril teatrietendused, iga-aastane nukuteatri ühiskülastus, pereüritused, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine, jõulupeod, õppekäigud, kevadpeod.
 
Meie sümboolika:
Lasteaia laul „Me Ääsmäe lasteaed armas" ning tibulogoga meened, lasteaia lipp ja spordiriietus.

 

Aadress: Kasesalu 10A, Ääsmäe 76402, Saue vald, Harjumaa

Telefon: 6086 165; 5308 8467

Üldmeiliaadress: 

aasmae.lasteaed@sauevald.ee

Lahtiolekuajad:

E-R 07.00-19.00

L-P suletud

Asukoht