ÕPPEAASTA PÕHITEEMA:
 
EESTI KEELES EESTIMAAL LÕBUSALT NÜÜD MÄNGIN MA, TANTSIN, LAULAN, UURIN KA
 
 
LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2020/2021 Õ/A:
 
• Laps saab mängu, raamatute, meedia ja looduses viibimise kaudu teadmisi ümbritsevast.
 
• Laps on kehaliselt aktiivne ja mõistab tervise hoidmise tähtsust.
 
• Laps suhtub kaaslastesse hoolivalt ja väärtustab Eestit, oma kodukohta.
 
 
Õppe- ja kasvatustöö valdkonnad:
 
 MINA JA KESKKOND
 
 KEEL JA KÕNE
 
 MATEMAATIKA
 
 KUNST
 
 LIIKLUSKASVATUS
 
 TERVISEKASVATUS
 
 ÕUESÕPE
 
 MUUSIKA
 
 LIIKUMINE
 
 MEEDIAKASVATUS 
 
 
TEGEVUSTE KAVA 
 

TEGEVUSTE KAVA 2020/2021 õ/a

SEPTEMBER- mihklikuu

01.09  teadmistepäeva tähistamine etendus „Doktor Ai-Ai-Ai"

31.08-04.09 Liiklusnädal

21.09  Madisepäev, rahvusvaheline rahupäev

23.09 – 30.09, 24.09 n Üle- euroopaline spordinädal –spordipäev (võrkpall, külas sportlaneKuldar Paju)

29.09  Mihklipäev, maailma südamepäev

30.09  TULEST TARGEM kell 10:00 üks grupp 10:30 teine g.

OKTOOBER – kolletamiskuu

Nädendite konkurss „Sulps" rühmad esitavad lühinäidendeid, rühmad valivad esinemise päeva ise terve õppeaasta jooksul

04.10  rahvusvaheline loomakaitse päev rühmas

20.10  ettelugemispäev- rühmiti ja Anne Velli etendus „Metsapere lustakad lood" kell 09:30, pilet 2.50

NOVEMBER – hingekuu

01.10 rahvusvaheline muusikapäev

02.11 hingedepäev

Helkurinädal, kuu

09.11   mardilaupäev

12.11 kell 10:00 etendus "Mina ja Mina" Sussiteater 55591299

24.11 kadrilaupäev

26.11 kodanikupäev, võimlemispäev- Eesti võimlemise 144. sünnipäev

DETSEMBER- jõulukuu 3.12 nukuteater Pokud kooliminejad ja Krõllid. Jõuluaja tähistamine rühmiti. Jõuluaja tähistamine jõuluvana juures looduses (välisündmus)

JAANUAR- näärikuu

 „Kommi asemel" nädal kõikides rühmades

13.01(k) lasteaia sünnipäev

Lasteaia luulekonkurss- rühmades

VEEBRUAR- küünlakuu

12.02 Härja aasta algus, luulekonkurss – Limpad korraldavad

16.02 vastlapäev (lume olemasolul teeks meie suusapäeva),

24.02 EV aktusKooliminejate Saue valla lasteaedade EV vastuvõtt Sauel

meie suusapäev

MÄRTS- paastukuu

10.03 „Lõolõõripäev"

luulekonkurss Riisipere lasteaias 2 last lasteaiast

14.03 p Emakeelepäev

Saue valla laululaps?

22.03(t) rahvusvaheline Veepäev (katsed rühmades)

23.03 kell 09:30 etendus „JÄRVEPEEGLI SALADUS" (mõistetavas muinasjutukeeles looduse ja puhta vee hoidmisest)

51977720 Teater NIPITIRI pilet 2.50

APRILL- jürikuu

Õuesõppekuu, keskonnakuu

Südamepäev külas on Tallinna Tervishoiu Kõrgkool õed

  1.  Jüripäev- jooks 22.04 – liikumise ajal

29.04 rahvusvaheline tantsupäev

MAI- lehe- ja õiekuu

06.05 ülemaailmne tervisliku toitumise päev - valmistame ise tervislikku toitu

10.05 mai ülemaailmne kehalise aktiivsuse päev – batuudiraja läbimine koos vanemaga

Folkrokk tantsu- ja laulupidu

Saue valla lasteaedade tantsupidu, tantsivad koolieelikud

Koolisaatmise pidu Krõllid ja Pokud.

NB! Tegevuste kavas võib jooksvalt tulla muudatusi, jälgi meid!

Aadress: Kasesalu 10A, Ääsmäe 76402, Saue vald, Harjumaa

Telefon: 6086 165

Üldmeiliaadress: aasmae.lasteaed@sauevald.ee

Lahtiolekuajad:

E-R 07.00-19.00

L-P suletud

Asukoht