ÕPPEAASTA PÕHITEEMA:
 
 
04.09.2019
 
 
EESTI KEELES EESTIMAAL LÕBUSALT NÜÜD MÄNGIN MA, TANTSIN, LAULAN, UURIN KA
 
 
LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2019/2020 Õ/A:
 
• Laps saab mängu, raamatute, meedia ja looduses viibimise kaudu teadmisi ümbritsevast.
 
• Laps on kehaliselt aktiivne ja mõistab tervise hoidmise tähtsust.
 
• Laps suhtub kaaslastesse hoolivalt ja väärtustab Eestit, oma kodukohta.
 
 
Õppe- ja kasvatustöö valdkonnad:
 
 MINA JA KESKKOND
 
 KEEL JA KÕNE
 
 MATEMAATIKA
 
 KUNST
 
 LIIKLUSKASVATUS
 
 TERVISEKASVATUS
 
 ÕUESÕPE
 
 MUUSIKA
 
 LIIKUMINE
 
 MEEDIAKASVATUS 
 
 
TEGEVUSTE KAVA 2019/2020 õ/a
 
SEPTEMBER soojalt veel sahistab.
 
Veeprojekti algus
 
02.09 teadmistepäeva tähistamine muusikatunnis
 
02.09-06.09 Liiklusnädal
 
08.09(P) vanavanematepäev rühmas
 
23.09 – 27.09 Üle- euroopaline spordinädal –spordipäev (Pallivise, kaugushüpe, teatejooks, 60m jooks ja 250m jooks)
 
30.09 rahvusvaheline muusikapäev
 
OKTOOBER lehevaipa krabistab.
 
Sarikapidu
 
Nädendite konkurss „Sulps" rühmad esitavad lühinäidendeid, rühmad valivad esinemise päeva ise terve õppeaasta jooksul.
 
04.10 rahvusvaheline loomakaitse päev rühmas
 
13.10 ülemaailmne nägemise päev rühmas
 
18.10 (R) ettelugemispäev- kooliminejad rahvusraamatukokku väikestele loeb interaktiivselt oma esimest raamatut Mart Müürisepp
 
22.10 õunapäev, näitus, söömine jne rühmas
 
NOVEMBER kostilisi loodab.
 
02.11(L) hingedepäev rühmas
 
Helkuriprojekt
 
21.11 kell 9.30  „MART LÄHBE KATRI JA KADRI LÄHEB MARTI" Lastetater Rõõmulill pilet 2.20 €
 
09.11 (L) mardilaupäev
 
21. 11 Ülemaailmne „Tere" päev
 
24.11 (P) kadrilaupäev
 
28.11 võimlemispäev- Eesti võimlemise 143. sünnipäev
 
DETSEMBER jõuluaega ootab.
 
03.12 „Vapruse värinad" nukuteater (Naksid, Pokud, Krõllid)
 
Jõuluaja tähistamine jõuluvana juures
 
Matk „Vee olek talvel"
 
JAANUAR see pidurüüs.
 
„Kommi asemel" nädal kõikides rühmades
 
13.01(E) „ Talve lugu"Lepatriinu lasteteater
 
21.01(T) rahvusvaheline kallistamise päev kell 09:30 (3 suuremate rühma ja 10:00 3 väiksemate rühma).
 
24.01 Roti aasta algus
 
Lasteaia luulekonkurss- rühmades
 
VEEBRUAR teeb pika liu.
 
13.02 kell 9:30 „LUGU SINISEST SIILIST" teater Trumm pilet 2.50€
 
14.02 sõbrapäev (kõik punases või roosas)
 
kooliminejad EV 102 sünnipäeva tähistamas Saue valla lasteaedadega kell 10:30 Saue linna Noortekeskuses.
 
25. 02 vastlapäev ja vabariigi aastapäev
 
MÄRTS laulab nagu linnuke.
 
Lasteaia luulekonkurss
 
Meie suusapäev, kui on lund.
 
11.03.20 „Lõolõõripäev"
 
12.03 kell 09:30 KADUNUD KUNINGAS Eesti lasteteater
Luulepäev Saue valla lasteaedadele- 3 last esinevad.
 
14.03 Emakeelepäev rühmades
 
20.03 kevade algus
 
28.03 Saue valla laululaps
 
22.03(P) rahvusvaheline Veepäev tähistatakse 27. korda veeprojekti lõpp
Lasteaias tähistame veeprojekti lõppu 24.03
 
APRILL meil pikka nina teeb.
 
Õuesõppe - keskkonnakuu
 
03.04 kell 09:30 etendus „JÄRVEPEEGLI SALADUS"  Teater NIPITIRI pilet 2.50
 
23.04 jüripäev- intraktiivne orienteerumine
 
24.04 Südamepäev -külas on Tallina Meditsiini Kõrgkooli tudengid
 
29.04 rahvusvaheline tantsupäev
 
MAI kõige ilusa eel ja teel.
 
01.05 Kevadpühad
 
06.05 ülemaailmne tervisliku toitumise päev
 
10.05 (P) ülemaailmne kehalise aktiivsuse päev-
11.05 Batuudiraja läbimine perega- peresündmus
 
19.05 Saue valla lasteaedade tantsupidu, tantsivad Naksitrallid, Pokud koolieelikud ja 5a ning Krõllid
 
29.05 Koolisaatmise pidu Naksitrallid ja Pokud
 
Kevadpeod rühmiti

Aadress: Kasesalu 10A, Ääsmäe 76402, Saue vald, Harjumaa

Telefon: 6086 165

Üldmeiliaadress: aasmae.lasteaed@sauevald.ee

Lahtiolekuajad:

E-R 07.00-19.00

L-P suletud

Asukoht