VANEMATELE

 MENÜÜ

KODUKORD

PÄEVAKAVAD

 TEGEVUSTE KAVA

 TUGITEENUSED

 

 

ÕPPEAASTA PÕHITEEMA:
 

"LIIKUMINE ON KEHALE SAMA, MIS LUGEMINE VAIMULE"

 
 
LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2022/2023 Õ/A:
 
• Laps saab mängu, raamatute, meedia ja looduses viibimise kaudu teadmisi ümbritsevast.
 
• Laps on kehaliselt aktiivne ja mõistab tervise hoidmise tähtsust.
 
• Laps suhtub kaaslastesse hoolivalt ja väärtustab Eestit, oma kodukohta.
 
 
Õppe- ja kasvatustöö valdkonnad:
 
 MINA JA KESKKOND
 
 KEEL JA KÕNE
 
 MATEMAATIKA
 
 KUNST
 
 LIIKLUSKASVATUS
 
 TERVISEKASVATUS
 
 ÕUESÕPE
 
 MUUSIKA
 
 LIIKUMINE
 
 MEEDIAKASVATUS 
 
 
 

TEGEVUSTE KAVA 2022/2023 esimene poolaasta

 

SEPTEMBER- liiklen tänaval ja teel, ergas on minu meel

Liikluskuu

01.09 teadmistepäeva tähistamine

12.09 leivapäev (rühmades)

28.09 etendus „Kiusupunn" kell 09:15

23.09 – 30.09 üle- euroopaline spordinädal

 

OKTOOBER – lehed kolletavad puul, poriloigus särab kuu

 

05.10 õpetajate päev

04.10 rahvusvaheline loomakaitse päev rühmas

14.10 kolletamispäev- stiilikas kõik kollases

20.10 ettelugemispäev- koostöö külaraamatukoguga

27.10 varjuteater „Väikevend ja Karlsson katuselt" kell 09:30

 

NOVEMBER – oh sind halli hallakuud, vastu taevast raagus puud

 

Helkurikuu

02.11 hingedepäev

09.11 mardilaupäev

24.11 kadrilaupäev

28.11 teater Trumm „Marss Kuule", kell 09:30

30.11 võimlemispäev- Eesti võimlemise 146. sünnipäev

 

DETSEMBER- see jõulukuu, sellel kuul nagu polekski muud

 

03.12  rahvusvaheline puuetega inimeste päev

08.12 eelkoolilapsed Nukuteatris (Sipsikud, Rõõmupallid ja 8 Pokut)

13.12  muusikatundide kontsert

21.12 toomapäev- kogu maal on toomapäev jõulueelse suurpuhastuse aeg

Jõuluaja tähistamine rühmiti, rühmade jõulupeod.

 

 

NB! Tegevuste kavas võib jooksvalt tulla muudatusi, jälgi meid!

Aadress: Kasesalu 10A, Ääsmäe 76402, Saue vald, Harjumaa

Telefon: 6086 165

Üldmeiliaadress: aasmae.lasteaed@sauevald.ee

Lahtiolekuajad:

E-R 07.00-19.00

L-P suletud

Asukoht