VANEMATELE

 MENÜÜ

KODUKORD

PÄEVAKAVAD

 TEGEVUSTE KAVA

 

 

ÕPPEAASTA PÕHITEEMA:
 

"LIIKUMINE ON KEHALE SAMA, MIS LUGEMINE VAIMULE"

 
 
LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2021/2022 Õ/A:
 
• Laps saab mängu, raamatute, meedia ja looduses viibimise kaudu teadmisi ümbritsevast.
 
• Laps on kehaliselt aktiivne ja mõistab tervise hoidmise tähtsust.
 
• Laps suhtub kaaslastesse hoolivalt ja väärtustab Eestit, oma kodukohta.
 
 
Õppe- ja kasvatustöö valdkonnad:
 
 MINA JA KESKKOND
 
 KEEL JA KÕNE
 
 MATEMAATIKA
 
 KUNST
 
 LIIKLUSKASVATUS
 
 TERVISEKASVATUS
 
 ÕUESÕPE
 
 MUUSIKA
 
 LIIKUMINE
 
 MEEDIAKASVATUS 
 
 
TEGEVUSTE KAVA 
 

TEGEVUSTE KAVA 2021/2022 esimene poolaasta

 

SEPTEMBER- pohlakuu

01.09 K teadmistepäeva tähistamine

02.09-06.09 liiklusnädal

12.09 (P) leivapäev

23.09 – 30.09, 24.09 üle- euroopaline spordinädal –käimine, sammude lugemine, "Kui kaugele me jõuaksime?"

 

OKTOOBER – õunakuu

Õunapäev, nädal

Nädendite konkurss „Sulps" rühmad esitavad lühinäidendeid, rühmad valivad esinemise päeva ise terve õppeaasta jooksul

05.10 õpetajate päev

04.10 L  rahvusvaheline loomakaitse päev rühmas

20.10 K ettelugemispäev- koostöö rahvusraamatukoguga

 

NOVEMBER – kõrvitsakuu

01.10 R K rahvusvaheline muusikapäev

02.11 T hingedepäev

Helkurinädal, kuu

09.11 T mardilaupäev

24.11 K kadrilaupäe

25.11 N võimlemispäev- Eesti võimlemise 144. sünnipäev, Ernst Idla 120. sünniaastapäeva tähistamine.

26.11 R kodanikupäev

 

DETSEMBER- piparkoogikuu

03.12 R rahvusvaheline puuetega inimeste päev

Jõuluaja tähistamine rühmiti.

08.12 Jõuluaja tähistamine jõuluvana juures mänguplatsil (välisündmus)

NB! Tegevuste kavas võib jooksvalt tulla muudatusi, jälgi meid!

Aadress: Kasesalu 10A, Ääsmäe 76402, Saue vald, Harjumaa

Telefon: 6086 165

Üldmeiliaadress: aasmae.lasteaed@sauevald.ee

Lahtiolekuajad:

E-R 07.00-19.00

L-P suletud

Asukoht