VANEMATELE

 MENÜÜ

KODUKORD

PÄEVAKAVAD

 TEGEVUSTE KAVA

 TUGITEENUSED

 

 

Ääsmäe Lasteaia Kodukord

 

Kinnitatud hoolekogus

27.04.2023, prot. nr 23

KODUKORD

Vaata ka:

Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 15 lõike 4 ja § 19 lõike 1 alusel.

https://www.riigiteataja.ee/akt/406032018009?leiaKehtiv

 

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Määrus

Aadress: Kasesalu 10A, Ääsmäe 76402, Saue vald, Harjumaa

Telefon: 6086 165; 5308 8467

Üldmeiliaadress: 

aasmae.lasteaed@sauevald.ee

Lahtiolekuajad:

E-R 07.00-19.00

L-P suletud

Asukoht