jälgi meid Facebookis->
facebook
sauevald
logotype
deco
img1
img2
img3

Tegevuste kava

 ÕPPEAASTA PÕHITEEMA:

 

EESTI KEELES EESTIMAAL LÕBUSALT NÜÜD MÄNGIN MA, TANTSIN, LAULAN, UURIN KA

 

LASTEAIA ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ PEAEESMÄRGID 2019/2020 Õ/A:

 

• Laps saab mängu, raamatute, meedia ja looduses viibimise kaudu teadmisi ümbritsevast.

• Laps on kehaliselt aktiivne ja mõistab tervise hoidmise tähtsust.

• Laps suhtub kaaslastesse hoolivalt ja väärtustab Eestit, oma kodukohta.

 

Õppe- ja kasvatustöö valdkonnad:

 

 MINA JA KESKKOND

 KEEL JA KÕNE

 MATEMAATIKA

 KUNST

 LIIKLUSKASVATUS

 TERVISEKASVATUS

 ÕUESÕPE

 MUUSIKA

 LIIKUMINE

 MEEDIAKASVATUS 

 

TEGEVUSTE KAVA 2019/2020 õ/a

 

SEPTEMBER soojalt veel sahistab.

Veeprojekti algus

02.09 teadmistepäeva tähistamine muusikatunnis

02.09-06.09 Liiklusnädal

08.09(P) vanavanematepäev rühmas

23.09 – 27.09 Üle- euroopaline spordinädal –spordipäev (Pallivise, kaugushüpe, teatejooks, 60m jooks ja 250m jooks)

30.09 rahvusvaheline muusikapäev

 

OKTOOBER lehevaipa krabistab.

 

 

Sarikapidu

Nädendite konkurss „Sulps“ rühmad esitavad lühinäidendeid, rühmad valivad esinemise päeva ise terve õppeaasta jooksul.

04.10 rahvusvaheline loomakaitse päev rühmas

13.10 ülemaailmne nägemise päev rühmas

18.10 (R) ettelugemispäev- kooliminejad rahvusraamatukokku väikestele loeb interaktiivselt oma esimest raamatut Mart Müürisepp

22.10 õunapäev, näitus, söömine jne rühmas

 

NOVEMBER kostilisi loodab.

 

02.11(L) hingedepäev rühmas

Helkuriprojekt

21.11 kell 9.30  „MART LÄHBE KATRI JA KADRI LÄHEB MARTILastetater Rõõmulill pilet 2.20 €

09.11 (L) mardilaupäev

21. 11 Ülemaailmne „Tere“ päev

24.11 (P) kadrilaupäev

28.11 võimlemispäev- Eesti võimlemise 143. sünnipäev

 

DETSEMBER jõuluaega ootab.

 

03.12 „Vapruse värinad“ nukuteater (Naksid, Pokud, Krõllid)

Jõuluaja tähistamine jõuluvana juures

Matk „Vee olek talvel“

 

JAANUAR see pidurüüs.

 

„Kommi asemel“ nädal kõikides rühmades

13.01(E) „ Talve lugu“Lepatriinu lasteteater

21.01(T) rahvusvaheline kallistamise päev kell 09:30 (3 suuremate rühma ja 10:00 3 väiksemate rühma).

24.01 Roti aasta algus

Lasteaia luulekonkurss- rühmades

 

VEEBRUAR teeb pika liu.

 

 

13.02 kell 9:30 „LUGU SINISEST SIILIST“ teater Trumm pilet 2.50€

14.02 sõbrapäev (kõik punases või roosas)

kooliminejad EV 102 sünnipäeva tähistamas Saue valla lasteaedadega kell 10:30 Saue linna Noortekeskuses.

25. 02 vastlapäev ja vabariigi aastapäev

Lasteaia luulekonkurss

 

MÄRTS laulab nagu linnuke.

Meie suusapäev

12.03 kell 09:30 KADUNUD KUNINGAS Eesti lasteteater

14.03 Emakeelepäev rühmades ja luulekonkurss Saue valla lasteaedadele

Saue valla laululaps

20.03 kevade algus,

„Lõolõõripäev“

22.03(P) rahvusvaheline Veepäev tähistatakse 27. korda veeprojekti lõpp

 

APRILL meil pikka nina teeb.

 

Õuesõpe, keskkond

03.04 kell 09:30 etendusJÄRVEPEEGLI SALADUS“  Teater NIPITIRI pilet 2.50

Südamekuu

Südamepäev

23.04 jüripäev

20.04-24.04 õuesõppenädal, keskkonnanädal

29.04 rahvusvaheline tantsupäev

 

 

MAI kõige ilusa eel ja teel.

 

01.05 Kevadpühad

06.05 ülemaailmne tervisliku toitumise päev

10. mai ülemaailmne kehalise aktiivsuse päev

Saue valla lasteaedade tantsupidu, tantsivad koolieelikud

Koolisaatmise pidu Naksitrallid ja Pokud

Kevadpeod rühmiti.