jälgi meid Facebookis->
facebook
sauevald
logotype
deco
img1
img2
img3

Õppekava

Ääsmäe lasteaia õppekava

 

Vaata ka:

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava: https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772

Koolieelse lasteasutuse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/KELS