jälgi meid Facebookis->
facebook
sauevald
logotype
deco
img1
img2
img3

Missioon ja visioon


LASTEAIA MISSIOON:

ÄÄSMÄE LASTEAED toetab  perekonda ,  arvestab lapse individuaalsusega  ja  võimaldab kvaliteetset alusharidust.

LASTEAIA VISIOON:

 

  ÄÄSMÄE LASTEAED on koht, kus on loodud soodne ja turvaline õpi- ja kasvukeskond, siin on rõõmsad lapsed, rahulolevad vanemad ja tööle innutstunud personal.

 

VÄÄRTUSED, mis annavad lasteaiale oma näo.

Meie väärtustame: 

Individuaalsust, iseseisvust, uudishimulikkust, loovust, teistega arvestamist, viisakust.