jälgi meid Facebookis->
facebook
sauevald
logotype
deco
img1
img2
img3

Missioon ja visioon


LASTEAIA MISSIOON:

ÄÄSMÄE LASTEAED on  perekonda  toetav,  lapse  individuaalsust  arvestav  ja  alusharidust
võimaldav Saue valla parim lasteaed, kus kasvavad enesekindlad ja õnnelikud lapsed.

LASTEAIA VISIOON:

ÄÄSMÄE LASTEAED

  *On loonud lapsele soodsa ja turvalise õpi- ja kasvukeskkonna.
  *Õpetaja    teeb    tööd    lapsest    lähtuvalt    ja    mänguliselt,    arvestades    lapse 
    individuaalsust.
  *Koostöö on süsteemne ja peret toetav.
  *Personal  teeb  oma  tööd  südamega,  olles  professionaalne,  arenguvõimeline  ja
    omab lasteaias väljakujunenud väärtusi. 


VÄÄRTUSED, mis annavad lasteaiale oma näo.

Meie väärtustame: 

Individuaalsust, iseseisvust, uudishimulikkust, loovust, teistega arvestamist, viisakust.