jälgi meid Facebookis->
facebook
sauevald
logotype
deco
img1
img2
img3

Dokumendid

PÕHIMÄÄRUS - Ääsmäe lasteaia põhimäärus

 

MÄÄRUS 

Saue valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes
vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord
 
MÄÄRUS -
 
Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt
väljaarvamise kord ning lasteasutuse tegutsemise aeg
 
 

 ARENGUKAVA

 ÄÄSMÄE LASTEAIA ARENGUKAVA KINNITAMINE SAUE VV KORRALDUS 10.04.2019 NR 429